Activitatea Judecătoriei Pucioasa, restrânsă 14 zile din cauza cazurilor Covid și a lipsei de personal

Activitatea Judecătoriei Pucioasa, restrânsă 14 zile din cauza cazurilor Covid și a lipsei de personal

În ceea ce privește personalul, Judecătoria Pucioasa a transmis că, din cele patru posturi de judecător, două sunt vacante temporar, titularii fiind în concediu maternal, iar din cele zece posturi de grefier, trei sunt vacante/vacante temporar. De asemenea, un judecător stagiar și patru grefieri au intrat în concendiu medical după ce s-au infectat cu Sars-Cov-2.

În aceste condiții, Curtea de Apel a decis ca judecata să continue în următoarele cauze:

În materie nonpenală: – ordin de protecţie; tutelă/curatelă; internarea medicală nevoluntară; ordonanţa preşedinţială; suspendarea provizorie a executării silite; suspendare executare silită; încuviinţare executare silită; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi;  incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată învestit cu soluţionarea cauzei.

În materie penală:   – în procesele penale aflate în curs pe rolul instanţelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară: în cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de alertă, în cauzele privind infracţiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele privind contestaţii la executare în cauzele cu persoane private de libertate, cele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii, cele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; -cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau alte sesizări, date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, conform art. 53 Cod procedură penală; -cauze privind cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau alte sesizări, date în competenţa judecătorului de cameră preliminară conform art.54 Cod procedură penală; -cauze cu inculpaţi arestaţi sau aflaţi sub o altă măsură preventivă, dispusă în aceste cauze; -recuzări şi abţineri; -amânări şi întreruperi executare pedeapsă; -cauze cu inculpaţi minori; -contestaţii privind durata procesului penal; -sesizări adresate instanţei cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei; -cereri şi sesizări privind metode speciale de supraveghere sau cercetare; -autorizări prevăzute de art. 154 alin.6 Cod procedură penală; -percheziţii şi ridicări de obiecte şi înscrisuri; -îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite; -cereri privind anularea sau reducerea amenzilor judiciare; -cauze privind măsurile asigurătorii şi restituirea lucrurilor; -alte cauze considerate urgente de către completul de judecată.

Instituția mai transmite într-un comunicat că, ”potrivit art. 2 alin. (7) din Legea nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19 în alte cauze decât cele anterior menţionate, judecata se amână de drept pe durata restrângerii activităţii de judecată, fără a fi necesară emiterea unei încheieri în acest scop.”

În 10 zile de la încetarea restrângerii activităţii de judecată, judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură, mai precizează instituția.

Read More

Lasă un răspuns